Tel: 01874 622 296 Mobile: 07970 972186

Basket (0 items)
Total - £0.00

Llogi Beiciau Mynydd

Llogi Beiciau Mynydd

Mae Biped Cycles yn ffodus iawn o gael ei leoli yn Aberhonddu, yng nghesail Bannau Brycheiniog; Mae Biped Cycles ar ddechrau Llwybr Taf gyda mynediad iddo ar draws y ffordd. Gweithgaredd iachus a hwylus ydy seiclo a gall y teulu cyfan ei fwynhau ar y cyd.

Mae Bannau Brycheiniog yn un o’r ardaloedd gorau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer beicio mynydd. Mae Biped Cycles wedi bod yn llogi beiciau mynydd ers dros 18 mlynedd. Dim ond y beiciau mynydd gorau sydd i'w llogi. Cânt eu trwsio bob tro ac mae wastad gennym feiciau ar werth.

Os ydych am wybod ble mae’r lleoedd gorau i feicio mynydd, mae gennym wybodaeth leol heb ei hail. Mae gennym hefyd mapiau holl lwybrau beicio Y Parc Cenedlaethol. Biped Cycles yw prif ganolfan llogi beiciau mynydd ym Mannau Brycheiniog. Ym Mannau Brycheiniog mae llwybrau ar gyfer beicwyr o bob gallu ac mae rywbeth yma i bawb. Nid oes lle gwell i logi beiciau mynydd er mwyn mynd i feicio gyda grŵp o ffrindiau. Yn Biped Cycles gallwch logi beiciau mynydd am un diwrnod hyd at wythnos neu pa mor hir bynnag rydych yn aros. Ar gyfer llety lleol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ewch at ein tudalen cysylltiadau.

Trefnwn wasanaeth dod â’r beic i’r llety o’ch dewis. Gall Biped Cycles hefyd drefnu teithiau Ddydd Sul; os ydych yn dymuno. Rhowch alwad i ni.

I archebu neu holi am logi beic, cysylltwch ar 01874 622296