Tel: 01874 622 296 Mobile: 07970 972186

Basket (0 items)
Total - £0.00

Shop front

Ar y Bws

Mae Aberhonddu ar y llwybr bws X43. Mae gwasanaeth bws rheolaidd (http:// www.traveline-cymru.info/ i Aberhonddu o'r Fenni yn y dwyrain, yn ogystal ag i Gaerdydd ac yn ôl. Mae'r orsaf fysiau yn y Fenni tua 10 munud o'r A40 ar droed.

Mae’r arhosfannau bws yn Aberhonddu tua 5 munud ar droed o Biped Cycles. O'r arhosfan, trowch i'r chwith heibio’r Markets Tavern. Yna cerddwch at ddiwedd yr heol, trowch i'r dde i ganol y dref, ewch i Lloyds Banc ac arhoswch ar ochr chwith Ship Street. Fe welwch Biped Cycles ar waelod y rhiw ar yr ochr dde.

Bws y Bannau

Mae Bws y Bannau’n rhedeg ar Suliau a Gwyliau Banc o 26 Mai - 22 Medi 2014. Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gyfer ymwelwyr i'r Parc Cenedlaethol yn unig. Gall trigolion gael diwrnod di-gar yn y mynyddoedd gyda Bws y Bannau. (http://www.travelbreconbeacons.info/beacons-bus)

Ar y Trên

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Y Fenni gyda gwasanaethau rheolaidd o Fanceinion a Birmingham trwy Henffordd o'r gogledd ac o Gasnewydd o'r de a'r dwyrain. Mae gan Gasnewydd wasanaeth bob hanner awr yn ystod yr wythnos o Orsaf Paddington Llundain, sydd hefyd yn cysylltu â gwasanaethau o Gaerdydd a'r gorllewin. Mae manylion am amserlenni a thocynnau ar gael gan National Rail Enquiries

Mewn car

Mae Aberhonddu tua 40 milltir o Gaerdydd ar yr A470. Arhoswch ar yr A470 i gylchfan Aberhonddu. Yna cymerwch y 3ydd allanfa ar y B460. Wrth y 3ydd goleuadau traffig ar bont yr afon (gallwch weld Biped Cycles yn syth o'ch blaen).

Mae Aberhonddu 20 milltir o'r Fenni ar yr A40. Arhoswch ar yr A40 i gylchfan Aberhonddu Yna cymerwch yr 2il allanfa ar y B4601. Ar y gylchfan fechan rhaid parhau ymlaen ar y B4601, dilynwch yr arwyddion ar gyfer traffig trwodd, yna trowch i'r dde i Ship Street, mae Biped Cycles wedi ei leoli ar waelod Ship Street wrth y goleuadau traffig.